DOVE DERMA SERIES

DOVE DERMA SERIES

DOVE DERMA SERIES

DOVE DERMA SERIES

DOVE DERMA SERIES
  • Campaign: “Dove Derma Series”

 

  • Duration: 31/10/2019 - 10/11/2019

 

  • Location: Hệ thống 12 cửa hàng Guardian

 

  • Script: Thu thập và xác thực thông tin khách hàng bằng OTP. Bao gồm 2 chương trình: Đổi quà theo bill và Tư vấn soi da khi mua sản phẩm Dove tại hệ thống cửa hàng Guardian

 

  • Prize: Tư vấn soi da miễn phí, túi đựng mỹ phẩm, máy phun sương nano