HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
  • Campaign: HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ 

 

  • Duration: Mọi năm

 

  • Promotional product: Không yêu cầu mua sản phẩm

 

  • Target: Phạm vi toàn quốc

 

  • Service: Text to win

 

  • Script: Không yêu cầu mua sản phẩm, khách hàng chỉ cần nhắn tin về tổng đài theo cú pháp để tham gia quay thưởng (1 lần quay thưởng/tuần trong vòng 13 tuần)

 

  • Text: COLGATEsố CMND gửi 8069

 

  • Prize: Gần 800 suất học bổng đã trao

 

  • Promotion link: https://vnexpress.net/290-hoc-bong-colgate-2018-cho-tre-em-ca-nuoc-3744938.htm