OMO TẾT 2021

OMO TẾT 2021

OMO TẾT 2021

OMO TẾT 2021

OMO TẾT 2021
  • Campaign: “OMO TẾT 2021”

 

  • Duration: 7/1/2021 - 20/2/2021

 

  • Location: Hệ thống 3 siêu thị BigC và 2 siêu thị Coop Mart

 

  • Script: Thu thập và xác thực thông tin khách hàng bằng mã OTP. Chương trình đổi quà theo bill: Số tiền sản phẩm Unilever trong giỏ hàng tương ứng với số lần quay thưởng

 

  • Prize: 5 máy giặt PANASONIC