Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Chúng tôi là G-PROMO

Hệ sinh thái toàn diện cho các dự án phát mẫu thử, hoạt động tại điểm bán, chương trình khuyến mãi tương tác. Bên cạnh đó là xây dựng hệ sinh thái người tiêu dùng phù hợp cho từng nhãn hàng. Hỗ trợ Doanh nghiệp thúc đẩy bán hàng và gia tăng việc việc tương tác với người tiêu dùng , giúp họ trở thành người tiêu dùng thông minh và trung thành.

G-Promo luôn đồng hành và mang đến nhiều giá trị cho các Doanh nghiệp trong việc quản lý thực hiện tối ưu các hoạt động hiệu quả tiếp cận người tiêu dùng cuối trong thời đại 4.0

 

Hoang Duc Trung

Board of Director

Nguyen Van Long

Board of Director

Ngo Trung Kien

Board Member

Luu Nhat Phuong

Director of G-PROMO

Ho Tan Phat

Head of Operation

Le Thi Hong

Head of Account

90%

Khách hàng hài lòng

100++

Dự án

200++

Khách hàng

50

Đối tác